યોગ્ય હોટલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ એ પાયાની જરૂરિયાત છે જેની કાળજી હોટલના જાળવણી એન્જિનિયરો દ્વારા લેવી જ જોઇએ જેથી પાણીની ઓછામાં ઓછી ગુણવત્તા જળવાઈ રહે. હોટલના વ્યવસાયના પ્રભાવ પર આ સુવિધાની નોંધપાત્ર અસર થઈ શકે છે, કારણ કે ગ્રાહકોને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાની ગુણવત્તા પર તેની સીધી અથવા પરોક્ષ અસર પડે છે. જાળવણી ઇજનેરોએ કાળજીપૂર્વક સોલ્યુશન પ્રદાતાની પસંદગી કરવી આવશ્યક છે જેથી હોટેલ અથવા રિટેલ વ્યવસાયની આવશ્યકતાઓ અનુસાર સિસ્ટમ સોલ્યુશનમાં ફેરફાર કરી શકાય.

જિનેસિસ વોટર ટેકનોલોજી એક સોલ્યુશન પ્રદાતા છે જે ક્લાઈન્ટ બિઝનેસમાં જળ ચિકિત્સા સોલ્યુશનની ઓફર કરતા પહેલા તમામ કાર્યાત્મક પાસાઓને ધ્યાનમાં લે છે. આ ચિંતા હોટલના વ્યવસાયો સાથે મજબૂત બોન્ડ બનાવે છે જેથી પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ટકાઉ પાણીના ઉપાયના સોલ્યુશન જે ચિંતા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે તે હોટલના વ્યવસાયમાં અસરકારક રીતે જોડાઈ શકે છે. તેનું સિસ્ટમ સોલ્યુશન એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે જે તે ક્લાયંટ વ્યવસાયની સિસ્ટમ પ્રક્રિયાઓના એકંદર પ્રભાવને સુધારવામાં સક્ષમ કરે છે.

પર્યાવરણને અનુકૂળ અને રાસાયણિક મુક્ત સારવાર ઉપાય પાણીમાં બેક્ટેરિયા અને સૂક્ષ્મજંતુઓ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તકનીકી સેવા કે જે ગ્રાહકોને આપવામાં આવે છે તે સિસ્ટમના પ્રભાવને જાળવવા માટે મદદ કરે છે. સરળ પણ અસરકારક પાણીની ઉપાયના ઉપાય દ્વારા સિંચાઇ સહિતના વિવિધ હેતુઓ માટે ટ્રીટટેડ પાણીનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાની સુવિધા, બોઇલર ફીડ પાણી, લોન્ડ્રી, વગેરે.

હોટલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ કે જે સેવા પ્રદાતા દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે તે કાળજીપૂર્વક બનાવવામાં આવી છે જેથી ક્લાઈન્ટની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સંપૂર્ણ અને અસરકારક ઉપાય પ્રદાન કરી શકાય. જાળવણી એન્જિનિયરોને હોટલ વ્યવસાયની આવશ્યકતાઓને સમજાવવાની તક મળે છે જેથી પાણીની સારવાર સેવા પ્રદાતા ચોક્કસ જરૂરિયાતો અને પડકારોને સમજી શકે અને કાર્યક્ષમ અને ટકાઉ પાણીની સારવારના ઉપાયને તૈયાર કરી શકે કે જે સારવાર કરેલા પાણીનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે. પ્રક્રિયામાં ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા નવીન સાધનોનો ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરે છે કે સારવારના ઉકેલો મૂળભૂત પાણીની ગુણવત્તાની જરૂરિયાતો અને સામાન્ય નિયમનકારી પાલન ધોરણોને પૂરા કરે છે અથવા ઓળંગે છે. સોલ્યુશન પાણીની ગુણવત્તા વધારવા માટે હોટલના તમામ પાસાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું હોવાથી, તે વિશ્વસનીયતા, ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણુંને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.

આથી, હોટલોમાં જાળવણી એન્જિનિયરોનું સૌથી નિર્ણાયક કાર્ય એ છે કે પાણીની ગુણવત્તા સાથે કોઈ ચેડા ન થાય તે માટે, પાણીની શ્રેષ્ઠ ઉપાયના સોલ્યુશન પ્રદાતાને શોધવાનું છે.