હોટેલ ઓપરેશન કંપનીઓમાં મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયરોએ હોટલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ અંગે ચિંતા કેમ કરવી જોઈએ?

મહેમાનોને સમાવવાવાળી હોટલ અને રિસોર્ટ કંપનીઓએ પાણીની ઉચ્ચ ગુણવત્તા જાળવવા માટે શ્રેષ્ઠ પગલાં અપનાવવાની જરૂર છે. અહીં જાળવણી ઇજનેરો…

પીવાના પાણીની સારવાર શા માટે જરૂરી છે?

પૃથ્વી પર લગભગ દરેક જગ્યાએ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પાણી પૂરા પાડતા તળાવો, નદીઓ વગેરે જેવા કુદરતી જળ સંસાધનોમાં ઘણું બધું હોય છે…

કોઈ શહેરમાં પીવાના પાણીના શુદ્ધિકરણના પ્લાન્ટ્સ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?

વિવિધ કુદરતી જળસંચય અને જળાશયો મ્યુનિસિપલ વિસ્તારો માટે તાજા પાણીના મહત્વપૂર્ણ સંસાધનો છે. પ્રાકૃતિક જળાશયોમાંથી એકત્રિત થયેલ પાણી…