ફૂડ / બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ સ્થાપિત કરવાના 5 ફાયદા

પાણી એ જીવનનો મુખ્ય ઘટક છે! બજારમાં કેટલાક ઉદ્યોગો પણ જળ સંસાધનો પર વ્યાપકપણે નિર્ભર છે! કેટલાક જળ સંસાધનો લેવામાં આવ્યા છે…

ઠંડક ટાવર પાણીની સારવાર શું છે?

કુલિંગ ટાવર પાણીની સારવાર શું છે? ફેસબુક ટ્વિટર લિંક્ડિન કૂલિંગ ટાવર્સનો ઉપયોગ વિવિધ ઉદ્યોગોમાં થાય છે. ઠંડક ટાવર્સ માટેની સામાન્ય એપ્લિકેશનોમાં ઠંડક આપતા પાણીનો સમાવેશ થાય છે…

ફૂડ પ્રોસેસીંગ વેસ્ટવોટર ટ્રીટમેન્ટ પર મોમેન્ટરી લૂક

ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતા ગંદા પાણીના ગુણો અને માત્રાએ સમગ્ર વિશ્વના ઇકોલોજીસ્ટ્સ માટે નોંધપાત્ર ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. જો કે, રકમ અને…