ફૂડ / બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ સ્થાપિત કરવાના 5 ફાયદા

પાણી એ જીવનનો મુખ્ય ઘટક છે! બજારમાં કેટલાક ઉદ્યોગો પણ જળ સંસાધનો પર વ્યાપકપણે નિર્ભર છે! કેટલાક જળ સંસાધનો લેવામાં આવ્યા છે…

કૃષિ અને જળચરઉછેર માટે પાણીની સારવારમાં ઇલેક્ટ્રોકોએગ્યુલેશનનો લાભ

હવે એક દિવસનું એક સૌથી વધુ સઘન અને શ્રેષ્ઠ ક્ષેત્ર, જેના કારણે સમગ્ર માનવ જાત જીવી શકે છે તે ક્ષેત્ર છે…

ફિલ્ટરેશન સાથે એડવાન્સ્ડ ઓક્સિડેશનના ફાયદા

14 વી વીજળીની મદદથી કૃષિ ઉપકરણોના વલણને તોડવું; ખેડૂત ક્ષેત્રે તાજેતરમાં હાઇ વોલ્ટેજવાળી સિસ્ટમની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. …